gemütlich

Kullanım örnekleri

gemütlich
nice
icon arrow

nice

Phonetic: "/naɪs/"

Part Of Speech: noun


Definition: Niceness.

icon arrow

nice

Phonetic: "/naɪs/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Pleasant, satisfactory.


Definition: Of a person: friendly, attractive.


Definition: Respectable; virtuous.

Example: What is a nice person like you doing in a place like this?


Definition: (with and) Shows that the given adjective is desirable, or acts as a mild intensifier; pleasantly, quite.

Example: The soup is nice and hot.


Definition: Silly, ignorant; foolish.


Definition: Particular in one's conduct; scrupulous, painstaking; choosy.


Definition: Particular as regards rules or qualities; strict.


Definition: Showing or requiring great precision or sensitive discernment; subtle.


Definition: Easily injured; delicate; dainty.


Definition: Doubtful, as to the outcome; risky.

icon arrow

nice

Phonetic: "/naɪs/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Nicely.

Example: Children, play nice.

icon arrow

nice

Phonetic: "/naɪs/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Used to signify a job well done.

Example: Nice! I couldn't have done better.


Definition: Used to signify approval.

Example: Is that your new car? Nice!

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.