hazmetmek

Kullanım örnekleri

hazmetmek
digest
icon arrow

digest

Phonetic: "/daɪˈdʒɛst/"

Part Of Speech: verb


Definition: To distribute or arrange methodically; to work over and classify; to reduce to portions for ready use or application.

Example: to digest laws


Definition: To separate (the food) in its passage through the alimentary canal into the nutritive and nonnutritive elements; to prepare, by the action of the digestive juices, for conversion into blood; to convert into chyme.


Definition: To think over and arrange methodically in the mind; to reduce to a plan or method; to receive in the mind and consider carefully; to get an understanding of; to comprehend.


Definition: To bear comfortably or patiently; to be reconciled to; to brook.


Definition: To expose to a gentle heat in a boiler or matrass, as a preparation for chemical operations.


Definition: To undergo digestion.

Example: I just ate an omelette and I'm waiting for it to digest.


Definition: To suppurate; to generate pus, as an ulcer.


Definition: To cause to suppurate, or generate pus, as an ulcer or wound.


Definition: To ripen; to mature.


Definition: To quieten or reduce (a negative feeling, such as anger or grief)

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.