insülin iğnesi

Kullanım örnekleri

insülin iğnesi
insulin shot
icon arrow

insulin

Phonetic: "/ˈɪnsjʊlin/"

Part Of Speech: noun


Definition: A polypeptide hormone that regulates carbohydrate metabolism.

icon arrow

shot

Phonetic: "/ʃɒt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To launch a projectile.


Definition: To move or act quickly or suddenly.


Definition: To act or achieve.


Definition: To measure the distance and direction to (a point).


Definition: To inject a drug (such as heroin) intravenously.


Definition: To develop, move forward.


Definition: To protrude; to jut; to project; to extend.

Example: The land shoots into a promontory.


Definition: To plane straight; to fit by planing.


Definition: To variegate as if by sprinkling or intermingling; to color in spots or patches.W


Definition: To shoot the moon.

icon arrow

shot

Phonetic: "/ʃɒt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The result of launching a projectile or bullet.

Example: The shot was wide off the mark.


Definition: The act of launching a ball or similar object toward a goal.

Example: They took the lead on a last-minute shot.


Definition: The heavy iron ball used for the shot put.

Example: The shot flew twenty metres, and nearly landed on the judge's foot.


Definition: Small metal balls used as ammunition.


Definition: Metal balls (or similar) used as ammunition; not necessarily small.


Definition: (referring to one's skill at firing a gun) Someone who shoots (a gun) regularly

Example: He'd make a bad soldier as he's a lousy shot.


Definition: An opportunity or attempt.

Example: I'd like just one more shot at winning this game.


Definition: A remark or comment, especially one which is critical or insulting.


Definition: A punch or other physical blow.


Definition: A measure of alcohol, usually spirits, as taken either from a shot-glass or directly from the bottle, equivalent to about 44 milliliters; 1.5 ounces. ("pony shot"= 30 milliliters; 1 fluid ounce)

Example: I'd like a shot of whisky in my coffee.


Definition: A single serving of espresso.


Definition: A reckoning, a share of a tavern bill, etc.


Definition: A single snapshot or an unbroken sequence of photographic film exposures, or the digital equivalent; an unedited sequence of frames.

Example: We got a good shot of the hummingbirds mating.


Definition: A vaccination or injection.

Example: I went to the doctor to get a shot for malaria.


Definition: A home run that scores one, two, or three runs (a four run home run is usually referred to as a grand slam).

Example: His solo shot in the seventh inning ended up winning the game.


Definition: (US federal prison system) Written documentation of a behavior infraction.


Definition: (fisheries) A cast of one or more nets.


Definition: (fisheries) A place or spot for setting nets.


Definition: (fisheries) A single draft or catch of fish made.

icon arrow

shot

Phonetic: "/ʃɒt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To load (a gun) with shot.

icon arrow

shot

Phonetic: "/ʃɒt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Worn out or broken.

Example: The rear axle will have to be replaced. It’s shot.


Definition: (of material, especially silk) Woven from warp and weft strands of different colours, resulting in an iridescent appearance.

Example: The cloak was shot through with silver threads.


Definition: Tired, weary.

Example: I have to go to bed now; I’m shot.


Definition: Discharged, cleared, or rid of something.


Definition: Scarred silly or crazy of something or someone usually due to a traumatic experience with said fear.

Example: This man is wolf shot from seeing too many horror movies with wolves in them, so much so that even the mention of the word “wolf” makes him run in terror and that need committed to the insane asylum.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.