mantequillera

Kullanım örnekleri

mantequillera
butter dish
icon arrow

butter

Phonetic: "/ˈbʊtə/"

Part Of Speech: noun


Definition: A soft, fatty foodstuff made by churning the cream of milk (generally cow's milk).


Definition: Any of various foodstuffs made from other foods or oils, similar in consistency to, eaten like or intended as a substitute for butter (preceded by the name of the food used to make it).

Example: peanut butter


Definition: Any specific soft substance.

Example: butter of antimony; butter of arsenic


Definition: A smooth plane landing.

icon arrow

butter

Phonetic: "/ˈbʊtə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To spread butter on.

Example: Butter the toast.


Definition: To move one's weight backwards or forwards onto the tips or tails of one's skis or snowboard so only the tip or tail is in contact with the snow.


Definition: To increase (stakes) at every throw of dice, or every game.

icon arrow

dish

Phonetic: "/dɪʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A vessel such as a plate for holding or serving food, often flat with a depressed region in the middle.


Definition: The contents of such a vessel.

Example: a dish of stew


Definition: (metonym) A specific type of prepared food.

Example: a vegetable dish


Definition: (in the plural) Tableware (including cutlery, etc, as well as crockery) that is to be or is being washed after being used to prepare, serve and eat a meal.

Example: It's your turn to wash the dishes.


Definition: A type of antenna with a similar shape to a plate or bowl.

Example: radar dish


Definition: A sexually attractive person.


Definition: The state of being concave, like a dish, or the degree of such concavity.

Example: the dish of a wheel


Definition: A hollow place, as in a field.


Definition: A trough in which ore is measured.


Definition: That portion of the produce of a mine which is paid to the land owner or proprietor.


Definition: Gossip

icon arrow

dish

Phonetic: "/dɪʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To put in a dish or dishes; serve, usually food.

Example: The restaurant dished up a delicious Italian brunch.


Definition: To gossip; to relay information about the personal situation of another.


Definition: To make concave, or depress in the middle, like a dish.

Example: to dish a wheel by inclining the spokes


Definition: To frustrate; to beat; to outwit or defeat.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.