medfun

Kullanım örnekleri

medfun
below ground
icon arrow

below

Phonetic: "/bɪˈləʊ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a lower place.


Definition: On a lower storey.


Definition: Further down.


Definition: On a lower deck.

Example: the landlubbers lying down below


Definition: (of a temperature) Below zero.

icon arrow

below

Phonetic: "/bɪˈləʊ/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Lower in spatial position than.

Example: The treasure is buried two meters below the surface.


Definition: Within the writing of a given document which follows a particular appearance of the word "below".

Example: "By their execution hereof, the Parties incur a legal obligation to pass consideration under this Loan Contract as is set forth below."


Definition: Lower in value, price, rank or concentration than.

Example: The temperature is below zero.


Definition: Downstream of.


Definition: South of.


Definition: Unsuitable to the rank or dignity of; beneath.

Example: Such petty behavior is below me.


Definition: (stage directions) Downstage of.

icon arrow

ground

Phonetic: "/ɡɹaʊnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The surface of the Earth, as opposed to the sky or water or underground.

Example: Look, I found a ten dollar bill on the ground!


Definition: Terrain.


Definition: Soil, earth.

Example: The fox escaped from the hounds by going to ground.


Definition: The bottom of a body of water.


Definition: Basis, foundation, groundwork, legwork.


Definition: (chiefly in the plural) Reason, (epistemic) justification, cause.

Example: He could not come on grounds of health, or on health grounds.


Definition: Background, context, framework, surroundings.


Definition: The area on which a battle is fought, particularly as referring to the area occupied by one side or the other. Often, according to the eventualities, "to give ground" or "to gain ground".


Definition: (by extension) Advantage given or gained in any contest; e.g. in football, chess, debate or academic discourse.


Definition: The plain surface upon which the figures of an artistic composition are set.

Example: crimson flowers on a white ground


Definition: In sculpture, a flat surface upon which figures are raised in relief.


Definition: In point lace, the net of small meshes upon which the embroidered pattern is applied.

Example: Brussels ground


Definition: In etching, a gummy substance spread over the surface of a metal to be etched, to prevent the acid from eating except where an opening is made by the needle.


Definition: (chiefly in the plural) One of the pieces of wood, flush with the plastering, to which mouldings etc. are attached.

Example: Grounds are usually put up first and the plastering floated flush with them.


Definition: A soccer stadium.

Example: Manchester United's ground is known as Old Trafford.


Definition: An electrical conductor connected to the earth, or a large conductor whose electrical potential is taken as zero (such as a steel chassis).


Definition: The area of grass on which a match is played (a cricket field); the entire arena in which it is played; the part of the field behind a batsman's popping crease where he can not be run out (hence to make one's ground).


Definition: A composition in which the bass, consisting of a few bars of independent notes, is continually repeated to a varying melody.


Definition: The tune on which descants are raised; the plain song.


Definition: The pit of a theatre.

icon arrow

ground

Phonetic: "/ɡɹaʊnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To connect (an electrical conductor or device) to a ground.


Definition: To punish, especially a child or teenager, by forcing him/her to stay at home and/or give up certain privileges.

Example: Eric, you are grounded until further notice for lying to us about where you were last night!


Definition: To forbid (an aircraft or pilot) to fly.

Example: Because of the bad weather, all flights were grounded.


Definition: To give a basic education in a particular subject; to instruct in elements or first principles.

Example: Jim was grounded in maths.


Definition: To hit a ground ball. Compare fly (verb(regular)) and line (verb).


Definition: To place something on the ground.


Definition: To run aground; to strike the bottom and remain fixed.

Example: The ship grounded on the bar.


Definition: To found; to fix or set, as on a foundation, reason, or principle; to furnish a ground for; to fix firmly.


Definition: To cover with a ground, as a copper plate for etching, or as paper or other materials with a uniform tint as a preparation for ornament.


Definition: To improve or focus the mental or emotional state of.

Example: I ground myself with meditation.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!