ocaso del sol

Kullanım örnekleri

ocaso del sol
setting of the sun
icon arrow

setting

Phonetic: "/ˈsɛtɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To put (something) down, to rest.

Example: Set the tray there.


Definition: To attach or affix (something) to something else, or in or upon a certain place.

Example: I have set my heart on running the marathon.


Definition: To put in a specified condition or state; to cause to be.


Definition: To start (a fire).


Definition: To cause to stop or stick; to obstruct; to fasten to a spot.

Example: to set a coach in the mud


Definition: To determine or settle.

Example: to set the rent


Definition: To adjust.

Example: I set the alarm at 6 a.m.


Definition: To punch (a nail) into wood so that its head is below the surface.


Definition: To arrange with dishes and cutlery, to set the table.

Example: Please set the table for our guests.


Definition: To introduce or describe.

Example: I’ll tell you what happened, but first let me set the scene.


Definition: To locate (a play, etc.); to assign a backdrop to, geographically or temporally.

Example: He says he will set his next film in France.


Definition: To compile, to make (a puzzle or challenge).

Example: This crossword was set by Araucaria.


Definition: To prepare (a stage or film set).


Definition: To fit (someone) up in a situation.


Definition: To arrange (type).

Example: It was a complex page, but he set it quickly.


Definition: To devise and assign (work) to.

Example: The teacher set her students the task of drawing a foot.


Definition: To direct (the ball) to a teammate for an attack.


Definition: To solidify.

Example: The glue sets in four minutes.


Definition: To render stiff or solid; especially, to convert into curd; to curdle.

Example: to set milk for cheese


Definition: Of a heavenly body, to disappear below the horizon of a planet, etc, as the latter rotates.

Example: The moon sets at eight o'clock tonight.


Definition: To defeat a contract.


Definition: (now followed by "out", as in set out) To begin to move; to go forth.


Definition: To produce after pollination.

Example: to set seed


Definition: (of fruit) To be fixed for growth; to strike root; to begin to germinate or form.


Definition: (Midwestern US) To sit (be in a seated position).

Example: He sets in that chair all day.


Definition: To hunt game with the aid of a setter.


Definition: Of a dog, to indicate the position of game.

Example: The dog sets the bird.


Definition: To apply oneself; to undertake earnestly.


Definition: To fit music to words.


Definition: To place plants or shoots in the ground; to plant.

Example: to set pear trees in an orchard


Definition: To become fixed or rigid; to be fastened.


Definition: To have a certain direction of motion; to flow; to move on; to tend.

Example: The current sets to the north; the tide sets to the windward.


Definition: (country dancing) To acknowledge a dancing partner by facing him or her and moving first to one side and then to the other, while she or he does the opposite.

Example: Set to partners! was the next instruction from the caller.


Definition: To place or fix in a setting.

Example: to set a precious stone in a border of metal


Definition: To put in order in a particular manner; to prepare.

Example: to set (that is, to hone) a razor


Definition: To extend and bring into position; to spread.

Example: to set the sails of a ship


Definition: To give a pitch to, as a tune; to start by fixing the keynote.

Example: to set a psalm


Definition: To reduce from a dislocated or fractured state.

Example: to set a broken bone


Definition: To lower into place and fix solidly, as the blocks of cut stone in a structure.


Definition: To wager in gambling; to risk.


Definition: To adorn with something infixed or affixed; to stud; to variegate with objects placed here and there.


Definition: To value; to rate; used with at.


Definition: To establish as a rule; to furnish; to prescribe; to assign.

Example: to set a good example


Definition: To suit; to become.

Example: It sets him ill.

icon arrow

setting

Phonetic: "/ˈsɛtɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To divide a class group in a subject according to ability

icon arrow

setting

Phonetic: "/ˈsɛtɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The time, place and circumstance in which something (such as a story or picture) is set; context; scenario.


Definition: The act of setting.

Example: the setting of the sun


Definition: A piece of metal in which a precious stone or gem is fixed to form a piece of jewelry.


Definition: A level or placement that a knob or control is set to.

Example: the volume setting on a television


Definition: The act of marking the position of game, as a setter does.


Definition: Hunting with a setter.


Definition: Something set in, or inserted.


Definition: A piece of vocal or choral music composed for particular words (set to music).

Example: Bach's setting of the Magnificat


Definition: The mounting of a play, etc., for the stage.


Definition: The direction of a current of wind.

icon arrow

setting

Phonetic: "/ˈsɛtɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: That disappears below the horizon

Example: the setting sun

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

the

Phonetic: "/ði/"

Part Of Speech: adverb


Definition: With a comparative or with more and a verb phrase, establishes a correlation with one or more other such comparatives.

Example: It looks weaker and weaker, the more I think about it.


Definition: With a comparative, and often with for it, indicates a result more like said comparative. This can be negated with none. See none the.

Example: I'm much the wiser for having had a difficult time like that.

icon arrow

sun

Phonetic: "/sʌn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A star, especially when seen as the centre of any single solar system.


Definition: The light and warmth which is received from the sun.


Definition: Something like the sun in brightness or splendor.


Definition: Sunrise or sunset.


Definition: The nineteenth trump/major arcana card of the Tarot.


Definition: The thirty-first Lenormand card.

icon arrow

sun

Phonetic: "/sʌn/"

Part Of Speech: verb


Definition: To expose to the warmth and radiation of the sun.

Example: Beautiful bodies lying on the beach, sunning their bronzed limbs.


Definition: To warm or dry in the sunshine.


Definition: To be exposed to the sun.


Definition: To expose the eyes to the sun as part of the Bates method.

icon arrow

sun

Phonetic: "/sʌn/"

Part Of Speech: proper noun


Definition: The star that the Earth revolves around and from which it receives light and warmth.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!