entrevista de salida

Kullanım örnekleri

entrevista de salida
exit interview
icon arrow

exit

Phonetic: "/ˈɛksɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: An act of going out or going away, or leaving; a departure.

Example: He made his exit at the opportune time.


Definition: A way out.


Definition: The act of departing from life; death.

Example: the untimely exit of a respected politician

icon arrow

exit

Phonetic: "/ˈɛksɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To go out or go away from a place or situation; to depart, to leave.


Definition: To depart from life; to die.


Definition: To end or terminate (a program, subroutine, etc.)


Definition: (originally United States) To depart from or leave (a place or situation).

icon arrow

interview

Phonetic: "/ˈɪntəvjuː/"

Part Of Speech: noun


Definition: An official face-to-face meeting of monarchs or other important figures.


Definition: Any face-to-face meeting, especially of an official nature.


Definition: A conversation in person (or, by extension, over the telephone, Internet etc.) between a journalist and someone whose opinion or statements he or she wishes to record for publication, broadcast etc.

Example: The reporter gave the witness an interview.


Definition: A formal meeting, in person, for the assessment of a candidate or applicant.

Example: It was a dreadful interview; I have no hope of getting the job.


Definition: An audition.


Definition: A police interrogation of a suspect or party in an investigation.

icon arrow

interview

Phonetic: "/ˈɪntəvjuː/"

Part Of Speech: verb


Definition: To ask questions of (somebody); to have an interview.

Example: He interviewed the witness.


Definition: To be interviewed; to attend an interview.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.