gigantilla

Kullanım örnekleri

gigantilla
large-headed figure
icon arrow

figure

Phonetic: "/ˈfɪɡjɚ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A drawing or diagram conveying information.


Definition: The representation of any form, as by drawing, painting, modelling, carving, embroidering, etc.; especially, a representation of the human body.

Example: a figure in bronze; a figure cut in marble


Definition: A person or thing representing a certain consciousness.


Definition: The appearance or impression made by the conduct or career of a person.

Example: He cut a sorry figure standing there in the rain.


Definition: Distinguished appearance; magnificence; conspicuous representation; splendour; show.


Definition: A human figure, which dress or corset must fit to; the shape of a human body.


Definition: A numeral.


Definition: A number, an amount.


Definition: A shape.


Definition: A visible pattern as in wood or cloth.

Example: The muslin was of a pretty figure.


Definition: Any complex dance moveW.


Definition: A figure of speech.


Definition: The form of a syllogism with respect to the relative position of the middle term.


Definition: A horoscope; the diagram of the aspects of the astrological houses.


Definition: Any short succession of notes, either as melody or as a group of chords, which produce a single complete and distinct impression.


Definition: A form of melody or accompaniment kept up through a strain or passage; a motif; a florid embellishment.

icon arrow

figure

Phonetic: "/ˈfɪɡjɚ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To calculate, to solve a mathematical problem.


Definition: To come to understand.

Example: I can’t figure if he’s telling the truth or lying.


Definition: To think, to assume, to suppose, to reckon.


Definition: To be reasonable.

Example: It figures that somebody like him would be upset about the situation.


Definition: To enter into; to be a part of.


Definition: To represent by a figure, as to form or mould; to make an image of, either palpable or ideal; also, to fashion into a determinate form; to shape.


Definition: To embellish with design; to adorn with figures.


Definition: To indicate by numerals.


Definition: To represent by a metaphor; to signify or symbolize.


Definition: To prefigure; to foreshow.


Definition: To write over or under the bass, as figures or other characters, in order to indicate the accompanying chords.


Definition: To embellish.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.