pie de trinchera

Kullanım örnekleri

pie de trinchera
trench foot
icon arrow

trench

Phonetic: "/tɹɛntʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A long, narrow ditch or hole dug in the ground.


Definition: A narrow excavation as used in warfare, as a cover for besieging or emplaced forces.


Definition: A pit, usually rectangular with smooth walls and floor, excavated during an archaeological investigation.


Definition: A trench coat.

icon arrow

trench

Phonetic: "/tɹɛntʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: (usually followed by upon) To invade, especially with regard to the rights or the exclusive authority of another; to encroach.


Definition: (infantry) To excavate an elongated pit for protection of soldiers and or equipment, usually perpendicular to the line of sight toward the enemy.


Definition: To excavate an elongated and often narrow pit.


Definition: To have direction; to aim or tend.


Definition: To cut; to form or shape by cutting; to make by incision, hewing, etc.


Definition: To cut furrows or ditches in.

Example: to trench land for the purpose of draining it


Definition: To dig or cultivate very deeply, usually by digging parallel contiguous trenches in succession, filling each from the next.

Example: to trench a garden for certain crops

icon arrow

foot

Phonetic: "[fʊt̚]"

Part Of Speech: noun


Definition: A biological structure found in many animals that is used for locomotion and that is frequently a separate organ at the terminal part of the leg.

Example: A spider has eight feet.


Definition: Specifically, a human foot, which is found below the ankle and is used for standing and walking.

Example: Southern Italy is shaped like a foot.


Definition: (often used attributively) Travel by walking.

Example: There is a lot of foot traffic on this street.


Definition: The base or bottom of anything.

Example: I'll meet you at the foot of the stairs.


Definition: The part of a flat surface on which the feet customarily rest.

Example: We came and stood at the foot of the bed.


Definition: The end of a rectangular table opposite the head.

Example: The host should sit at the foot of the table.


Definition: A short foot-like projection on the bottom of an object to support it.

Example: The feet of the stove hold it a safe distance above the floor.


Definition: A unit of measure equal to twelve inches or one third of a yard, equal to exactly 30.48 centimetres.

Example: The flag pole at the local high school is about 20 feet high.


Definition: A unit of measure for organ pipes equal to the wavelength of two octaves above middle C, approximately 328 mm.


Definition: (collective) Foot soldiers; infantry.

Example: King John went to battle with ten thousand foot and one thousand horse.


Definition: (cigars) The end of a cigar which is lit, and usually cut before lighting.


Definition: The part of a sewing machine which presses downward on the fabric, and may also serve to move it forward.


Definition: The bottommost part of a typed or printed page.


Definition: The base of a piece of type, forming the sides of the groove.


Definition: The basic measure of rhythm in a poem.


Definition: The parsing of syllables into prosodic constituents, which are used to determine the placement of stress in languages along with the notions of constituent heads.


Definition: The bottom edge of a sail.

Example: To make the mainsail fuller in shape, the outhaul is eased to reduce the tension on the foot of the sail.


Definition: The end of a billiard or pool table behind the foot point where the balls are racked.


Definition: In a bryophyte, that portion of a sporophyte which remains embedded within and attached to the parent gametophyte plant.


Definition: The muscular part of a bivalve mollusc or a gastropod by which it moves or holds its position on a surface.


Definition: The globular lower domain of a protein.


Definition: The point of intersection of one line with another that is perpendicular to it.


Definition: Fundamental principle; basis; plan.


Definition: Recognized condition; rank; footing.

icon arrow

foot

Phonetic: "[fʊt̚]"

Part Of Speech: verb


Definition: To use the foot to kick (usually a ball).


Definition: To pay (a bill).


Definition: To tread to measure or music; to dance; to trip; to skip.


Definition: To walk.


Definition: To tread.

Example: to foot the green


Definition: To set on foot; to establish; to land.


Definition: To renew the foot of (a stocking, etc.).


Definition: To sum up, as the numbers in a column; sometimes with up.

Example: to foot (or foot up) an account

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!