capacidad de razonar

Kullanım örnekleri

capacidad de razonar
ability to reason
icon arrow

ability

Phonetic: "/əˈ.bɪl.ɪ.ti/"

Part Of Speech: noun


Definition: Suitableness.


Definition: The quality or state of being able; capacity to do or of doing something; having the necessary power.

Example: This phone has the ability to have its software upgraded wirelessly.


Definition: The legal wherewithal to act.


Definition: Physical power.


Definition: Financial ability.


Definition: A unique power of the mind; a faculty.


Definition: A skill or competence in doing; mental power; talent; aptitude.

Example: She has an uncanny ability to defuse conflict.

icon arrow

to

Phonetic: "/tʉː/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Toward a closed, touching or engaging position.

Example: Please push the door to.


Definition: Into the wind.

icon arrow

to

Phonetic: "/tʉː/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Indicating destination: In the direction of, and arriving at.

Example: We are walking to the shop.


Definition: Used to indicate the target or recipient of an action.

Example: He devoted himself to education.


Definition: Used to indicate result of action.

Example: His face was beaten to a pulp.


Definition: Used to indicate a resulting feeling or emotion.

Example: To everyone's great relief, the tuneless carol singers finally ceased their warbling.


Definition: Used after an adjective to indicate its application.

Example: similar to ..., relevant to ..., pertinent to ..., I was nice to him, he was cruel to her, I am used to walking.


Definition: Denotes the end of a range.

Example: It takes 2 to 4 weeks to process typical applications.


Definition: As a.

Example: With God to friend (with God as a friend);   with The Devil to fiend (with the Devil as a foe);   lambs slaughtered to lake (lambs slaughtered as a sacrifice);   took her to wife (took her as a wife);   was sold to slave (was sold as a slave).


Definition: Used to indicate a ratio or comparison.

Example: I have ten dollars to your four.


Definition: Used to indicate that the preceding term is to be raised to the power of the following value; indicates exponentiation.

Example: Three squared or three to the second power is nine.


Definition: (time) Preceding.

Example: ten to ten = 9:50; We're going to leave at ten to (the hour).


Definition: Used to describe what something consists of or contains.

Example: Anyone could do this job; there's nothing to it.


Definition: At.

Example: Stay where you're to and I'll come find you, b'y.

icon arrow

reason

Phonetic: "/ˈɹiːzən/"

Part Of Speech: noun


Definition: A cause:


Definition: Rational thinking (or the capacity for it); the cognitive faculties, collectively, of conception, judgment, deduction and intuition.

Example: Mankind should develop reason above all other virtues.


Definition: Something reasonable, in accordance with thought; justice.


Definition: Ratio; proportion.

icon arrow

reason

Phonetic: "/ˈɹiːzən/"

Part Of Speech: verb


Definition: To deduce or come to a conclusion by being rational


Definition: To perform a process of deduction or of induction, in order to convince or to confute; to argue.


Definition: To converse; to compare opinions.


Definition: To arrange and present the reasons for or against; to examine or discuss by arguments; to debate or discuss.

Example: I reasoned the matter with my friend.


Definition: To support with reasons, as a request.


Definition: To persuade by reasoning or argument.

Example: to reason one into a belief; to reason one out of his plan


Definition: (with down) To overcome or conquer by adducing reasons.

Example: to reason down a passion


Definition: (usually with out) To find by logical process; to explain or justify by reason or argument.

Example: to reason out the causes of the librations of the moon

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.