pluie forte

Kullanım örnekleri

pluie forte
heavy rain
icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: noun


Definition: A villain or bad guy; the one responsible for evil or aggressive acts.

Example: With his wrinkled, uneven face, the actor always seemed to play the heavy in films.


Definition: A doorman, bouncer or bodyguard.

Example: A fight started outside the bar but the heavies came out and stopped it.


Definition: A large multi-engined aircraft. (The term heavy normally follows the call-sign when used by air traffic controllers.)

icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: verb


Definition: (often with "up") To make heavier.


Definition: To sadden.


Definition: To use power and/or wealth to exert influence on, e.g., governments or corporations; to pressure.

Example: The union was well known for the methods it used to heavy many businesses.

icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of a physical object) Having great weight.


Definition: (of a topic) Serious, somber.


Definition: Not easy to bear; burdensome; oppressive.

Example: heavy yokes, expenses, undertakings, trials, news, etc.


Definition: Good.

Example: This film is heavy.


Definition: (late 1960s, 1970s) Profound.

Example: The Moody Blues are, like, heavy.


Definition: (of a rate of flow) High, great.


Definition: Armed.

Example: Come heavy, or not at all.


Definition: Louder, more distorted.

Example: Metal is heavier than swing.


Definition: (of weather) Hot and humid.


Definition: (of a person) Doing the specified activity more intensely than most other people.

Example: He was a heavy sleeper, a heavy eater and a heavy smoker – certainly not an ideal husband.


Definition: (of food) High in fat or protein; difficult to digest.

Example: Cheese-stuffed sausage is too heavy to eat before exercising.


Definition: Of great force, power, or intensity; deep or intense.

Example: it was a heavy storm;  a heavy slumber in bed;  a heavy punch


Definition: Laden to a great extent.

Example: his eyes were heavy with sleep;  she was heavy with child


Definition: Laden with that which is weighty; encumbered; burdened; bowed down, either with an actual burden, or with grief, pain, disappointment, etc.


Definition: Slow; sluggish; inactive; or lifeless, dull, inanimate, stupid.

Example: a heavy gait, looks, manners, style, etc.


Definition: Impeding motion; cloggy; clayey.

Example: a heavy road; a heavy soil


Definition: Not raised or leavened.

Example: heavy bread


Definition: (of wines or spirits) Having much body or strength.


Definition: With child; pregnant.


Definition: Containing one or more isotopes that are heavier than the normal one


Definition: (petroleum) with high viscosity

icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a heavy manner; weightily; heavily; gravely.

Example: heavy laden with their sins


Definition: To a great degree; greatly.


Definition: Very

icon arrow

rain

Phonetic: "/ɹeɪn/"

Part Of Speech: noun


Definition: Condensed water falling from a cloud.

Example: The rains came late that year.


Definition: Any matter moving or falling, usually through air, and especially if liquid or otherwise figuratively identifiable with raindrops.


Definition: An instance of particles or larger pieces of matter moving or falling through air.

Example: A rain of mortar fire fell on our trenches.

icon arrow

rain

Phonetic: "/ɹeɪn/"

Part Of Speech: verb


Definition: To have rain fall from the sky.

Example: It will rain today.


Definition: To fall as or like rain.

Example: Bombs rained from the sky.


Definition: To issue (something) in large quantities.

Example: The boxer rained punches on his opponent's head.


Definition: To reign.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!