asen

Kullanım örnekleri

asen
smoke
icon arrow

smoke

Phonetic: "/sməʊk/"

Part Of Speech: noun


Definition: The visible vapor/vapour, gases, and fine particles given off by burning or smoldering material.


Definition: A cigarette.

Example: Can I bum a smoke off you?;  I need to go buy some smokes.


Definition: Anything to smoke (e.g. cigarettes, marijuana, etc.)

Example: Hey, you got some smoke?


Definition: (never plural) An instance of smoking a cigarette, cigar, etc.; the duration of this act.

Example: I'm going out for a smoke.


Definition: A fleeting illusion; something insubstantial, evanescent, unreal, transitory, or without result.

Example: The excitement behind the new candidate proved to be smoke.


Definition: Something used to obscure or conceal; an obscuring condition; see also smoke and mirrors.

Example: The smoke of controversy.


Definition: A light grey colour/color tinted with blue.


Definition: A particulate of solid or liquid particles dispersed into the air on the battlefield to degrade enemy ground or for aerial observation. Smoke has many uses--screening smoke, signaling smoke, smoke curtain, smoke haze, and smoke deception. Thus it is an artificial aerosol.


Definition: A fastball.

icon arrow

smoke

Phonetic: "/sməʊk/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of the colour known as smoke.


Definition: Made of or with smoke.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!